Farliga ämnen i trygga händer
Språkförbistringar gjorde att Georg ”Jojje” Samiotis, bördig från Grekland, såg fram emot ett lika välbetalt som oväntat jobb när han för 19 år sedan erbjöds anställning på Abvac. Bekanta som rekommenderade Jojje för jobbet meddelade att det handlade om att arbeta med asbest. På grekiska betyder det ”kalk” och Jojje tyckte det var märkligt med risktillägg för ett så beskedligt ämne.
- Snart insåg jag att det handlade om sanering av miljöfarligt avfall och hälsovådliga ämnen, skrattar han, men jag var ung och tyckte det var lite kittlande med de lömska och farliga ämnen vi skulle handha.
Hur som helst, han blev kvar i branschen och idag är han arbetschef på Abvac, som alltså inventerar och sanerar mögel, asbest, kvicksilver och alla tänkbara ämnen som måste behandlas med yttersta försiktighet. Det handlar om byggnader, mark, behållare och förvaringsutrymmen som behöver saneras från oönskade giftiga och besvärliga inslag.
- Allting föregås av en mycket noggrann kontroll och vi är certifierade enligt BF9K, vilket innebär att vi genomgår kontinuerliga uppdateringar kring lagstiftning och utveckling på området, berättar Jojje.
Ett uppdrag börjar med att Abvac sammanställer en rapport över vilka krav som ställs för respektive uppdrag, exempelvis är det olika regler och gränsvärden för en skola och ett lager.
- Det kan växla mellan att ta hand om PCB i betongkonstruktioner och som nu senast när vi fick i uppdrag att rädda ett omfattande arkiv från mögelskador, berättar Jojje.

Uppdragen för Abvac kan bestå i att antingen inventera ett objekt eller sanera, men en av styrkorna är att de kan ta hand om hela processen, från mätningar och projektering till sanering och i förekommande fall återvinning eller omhändertagande av material och avfall.
- Vi har bred kompetens och är seriösa i våra kontakter med myndigheter och i uppdragen för kunder, vilket tyvärr inte kan sägas om alla företag i rivnings- och saneringsbranschen, avslutar Jojje.

Abvac

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 08-17 83 00
Fax: 08-726 83 02


Email:
jojje@abvac.se

Hemsida:
www.abvac.se

Adress:
Abvac
Elektravägen 10
12630 Hägersten

| 13 SENASTE FÖRETAGEN